پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


پایه وایت برد تک ستون
.....

پایه وایت برد تک ستون

این پایه قابل مصرف اندازه های60۹0و70۱00و۰۱00 میباشد.فلزی بارنگ چکشی الکترواستاتیک ضدزنگ باچرخهای قفل داروبایک ستون