پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


پایه وایت برد تک ستون
.....

پایه وایت برد تک ستون

پایه وایت برد تک ستون
این مدل پایه مختص وایت بردهای اندازه متوسط میباشد.دارای چرخ وقفل چرخ میباشد