پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


پایه وایت برد
.....

پایه وایت برد

پایه وایت برد
پایه های وایت بردالزاما بایدازوزن سنگینی برخوردارباشند تاتعادل وایت بردهنگام استفاده حفظ شود.پایه های سبک قابلیت نگهداری وایت بردهای بزرگ وسنگین راندارد.
پایه وایت بردهای پارس علاوه برسنگینی وزن دارای رنگ      الکترواستاتیک ضدزنگ میباشد.
پایه هابصورت بسته بندی وقابل مونتاژ میباشد.
سایز پایه ها قابلیت تغییر دارد.
انواع پایه وایت برد:پایه تک ستون برای سایزهای متوسط.پایه بزرگ
 برای سایزهای  بین 120الی200سانتی متر طول.وپایه خیلی بزرگ برای سایزهای200ال250سلنتیمترطول