پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


وایت برد کلاسیک
.....

وایت برد کلاسیک

وایت برد کلاسیک شیدکو :باقاب 3/5 سانتی متری فلزی آلومینیومی،گوشه پلاستیکی،جای تخته پاکن وماژیک.قابل مصرف درکلیه  نهادهای آموزشی،شامل دانشگاهها،مدارس،ادارات وشرکتها، دراندازه های:
60۹0
80۱00
90۱20
100۱50
100۱80
100۲00
122۲20
122۲50