پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


وایت برد تابا
.....

وایت برد تابا

 وایت بردتابامغناطیسی شیدکو دارای قاب فلزی یک سانتی متری آلومینیومی .گوشه های پلاستیکی.قلاب آویز.
قابل مصرف درمدارس؛ادارات وشرکتها،فروشگاه ها ومهدهای کودک،جوایز مدرسه ای.دراندازه های:
30۴0
30۵0
40۶0
50۷0
60۹0
80۱00
90۱20
100۱50
100۱80
100۲00