پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


وایت بردشیشه ای
.....

وایت بردشیشه ای

وایت بردشیشه ای دارای قاب وبدون قاب .باقابلیت پاک شوندگی بالا.قابل مصرف در ادارات.شرکتها موسسات عالی.دانشگاهها .دراندازه ها:
60۹0
80۱00
90۱20
90۱50
90۱70
100۲00