پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


میزتحریرپارس
.....

میزتحریرپارس

میز تحریرپارس.دارای پایه های متحرک تاشو.وایت بردی.غیر وایت بردی.رنگی وطرح چوب.دراندازه های:
40۵5
45۶0
50۷0
60۸0