پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


تخته پاکن مغناطیسی
.....

تخته پاکن مغناطیسی

این تخته پاکن به لحاظ داشتن آهن ربا روی صفحه وایت برد قرار می گیرد.
حاوی جای 2 عدد ماژیک نیز می باشد