پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


تخته وایت برد مغناطیسی دورو
.....

تخته وایت برد مغناطیسی دورو

ویژگی این وایت برد استفاده ازدوطرف آن میباشد.دارای صفحه سفید فلزی خارجی باقابلیت مغناطیسی.قاب فلزی آلومینیومی.گوشه فلزی ضد زنگ.ام دی اف.
قابل استفاده درادارات. نهادهای آموزشی.نهادهای آموزشی