پارس وایت برد تولید کننده انواع وایت برد و تابلوی اعلانات

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


تخته وایت برد ریلی
.....

تخته وایت برد ریلی

تخته وایت برد ریلی مجموعه ایست از3عدد تخته وایت برد یا تخته گچ نویس :
باتوجه به نیاز نهادهای آموزشی به مساحت بیشتربرای نوشتن وهمچنین برخورداری همزمان از تخته های وایت برد وگچ نویس این مجموعه اراده گردیده.ترکیب این 3تخته عبارت است ازتخته ی ثابت  مورد دلخواه درقسمت زیرین.ودوعدد تخته کشویی درقسمت جلویی.انتخاب هرنوع تخته چه وایت برد وچه گرین برد ونحوه ی چینش آن به انتخاب مشتری میباشد