پایه وایت برد

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس

پایه وایت برد

معمولا تخته هایی که نیاز به پایه دارنددارای ابعاد بزرگ میباشند.پایه هایی که مورد استفاده قرارمیگیرند الزاما باید دارای وزن سنگینی باشتد تاتعادل تخته راهنگام نوشتن حفظ کند.این پایه از فلز آهن ساخته شده بارنگ کوره ای ضدزنگ.دارای چرخ های قفل دار.
پایه ها براساس ابعاد تخته ها سمدل میباشند
پایه کوچک برای تخته های 60*90الی80*100 
پایه بزرگ برای تخته های90*120 الی100*200
پایه خیلی بزرگ برای تخته های 100*150الی125*250   
پایه وایت برد