وایت برد مغناطیسی سه لنگه لولایی

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس

وایت برد مغناطیسی سه لنگه لولایی

وایت بردمغناطیسی سه لنگه لولایی به دو منظور مورد استفاده قرارمیگیرد:1-نیاز به مساحت بیشتر.بااین توضیح که صفحات سفید وایت برد بیشتر از 2/5 متر نمیباشد لذا سه قطعه تخته درکنار هم توسط لولا نصب تانیاز مساحتی براورده شود.
2-پنهان نمودن مطالب روی صفحه  ،بدین ترتیب که بابستن صفحات کناری ،مطالب نوشته شده  قابل دید نمیباشند.
ساخته شده از صفحات سفید فلزی مغناطیسی.قاب فلزآلومینیومی.گوشه های فلزی .قلاب آویز .
وایت برد مغناطیسی سه لنگه لولایی