وایت بردمغناطیسی شیدکو مدل آلفا

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس

وایت بردمغناطیسی شیدکو مدل آلفا

این وایت برد دارای قاب دوسانتی متری..گوشه های پلاستیکی.دارای مگنت.دراندازه های بالادارای جای تخته پاکن وماژیک.قابل استفاده درکلیه ی مراکزآموزشی.
وایت بردمغناطیسی شیدکو مدل آلفا