وایت برد لولایی سه لنگه مغناطیسی

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس

وایت برد لولایی سه لنگه مغناطیسی

این وایت بردساخته شده ازدو یاسه قطعه مجزاکه توسط لولا به هم وصل شده که باعث ایجاد طول زیاد وایت بردمی گردد.بابستن صفحات جانبی مطالب نوشته شده ازدید پنهان میگردد
وایت برد لولایی سه لنگه مغناطیسی