تخته وایت برد ریلی

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس

تخته وایت برد ریلی

   وایت بردهای ریلی دارای قابلیت ازدیاد مساحت میباشند.باتوجه به نیاز 
مراکزآموزشی به مساحت بیشترجهت نوشتار.وایت بردهای ریلی به این نیازپاسخ میدهد.با این محصول میتوان همزمان از وایت برد وتخته گچی استفاده برد.ساختار این محصول عبارت است از ازچهارچوب فلزی بزرگ که دارای ریل میباشد وصفات کشویی روی آن حرکت میکنند.تخته های مورداستفاده دراین محصول مغناطیسی میباشند. 
تخته وایت برد ریلی