قیمت انواع وایت برد

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


ردیف نام کالا اندازه قیمت(ریال)
1وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی20*3060000
2وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی20*4070000
3وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی30*4095000
4وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی30*50110000
5وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی40*50145000
6وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی40*60160000
7وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی50*60200000
8وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی50*70260000
9وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی60*80400000
10وایت برد با فرمیکای خارجی قاب فلزی و گوشه پلاستیکی60*90440000
11وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی60*90580000
12وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی70*100680000
13وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی80*100740000
14وایت بر داداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی80*120830000
15وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی90*120920000
16وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی100*1501200000
17وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی100*1801480000
18وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی100*2001700000
19وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی120*1801800000
20وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی120*2001900000
21وایت برد اداری آموزشی با قاب فلزی و گوشه فلزی120*2202200000
22وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی20*30100000
23وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی20*40110000
24وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی30*40180000
25وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی30*50200000
26وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی40*50230000
27وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی40*60350000
28وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه پلاستیکی50*70530000
29وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی60*90800000
30وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی70*1001050000
31وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی80*1001150000
32وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1201460000
33وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*1501850000
34وایت برد مغناطیسی قاب وگوشه فلزی100*2002200000
35تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه پلاستیکی30*40105000
36تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه پلاستیکی30*50125000
37تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه پلاستیکی40*50160000
38تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه پلاستیکی40*60175000
39تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه پلاستیکی50*70285000
40تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه فلزی60*90440000
41تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه فلزی70*100560000
42تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه فلزی80*100600000
43تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه فلزی100*120980000
44تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه فلزی100*1501200000
45تابلواعلانات باقاب فلزی وگوشه فلزی100*2001700000
46پایه وایت برد فلزی چرخ دارسایز متغیر1600000
47وایت برد فانتزی 25*3513000
48وایت برد فانتزی 35*5021000
49میزتحریرپارسسایزکوچک330000
50میزتحریرپارسسایزمتوسط370000
51میزتحریرپارسسایزبزرگ400000
52وایت برد مغناطیسی"بزرگترین اندازه"125*2443500000
53------------------------------------------------------------------------
54وایت برد جدید مغناطیسی20*30120000
55وایت برد جدید مغناطیسی20*40130000
56وایت برد جدید مغناطیسی30*40210000
57وایت برد جدید مغناطیسی30*50240000
58وایت برد جدید مغناطیسی40*50300000
59وایت برد جدید مغناطیسی40*60380000
60وایت برد جدید مغناطیسی50*70580000
61وایت برد جدید مغناطیسی60*90880000
62وایت برد جدید مغناطیسی70*1001150000
63وایت برد جدید مغناطیسی80*1001200000