فروش صفحه سفید فرمیکا

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس

فروش صفحه سفید فرمیکا

صفحات سفید فرمیکا دارای ابعاد 122*244 به صورت پالت وجزیی بفروش میرسد
این صفحه برای وایت برد های معمولی مورد استفاده قرارمیگیرد.