ویژگی وایت برد های استاندارد

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس

ویژگی وایت برد های استاندارد

مهمترین ویژگی  وایت برد. برخورداری ازیک صفحه سفید باقابلیت پاک شوندگی بالا میباشد درغیر این صورت وایت بردبلا استفاده میگردد
داشتن قاب فلزی  نیز باعث استحکام ودوام وایت برد میباشد.استفاده از ام دی اف برای محافظت ازپشت قاب وجلوگیری از برداشتن تاب وایت برد عامل دیگریست .
وایت بردهای سایز بالا دارای وزن سنگینی میباشند.بدین
 جهت دارا بودن گوشه های فلزی مانع شکستگی آنها درهنگام جابجایی میگردد.