وایت برد ومزایای آن

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس

وایت برد ومزایای آن

مزیت تخته های وایت برد نسبت به تخته های گچی سابق :  فاقد گرد وغبار وبروز آلرژی.نمایش بهتر خطوط.عدم فشار دست.
قابلیت  استفاده جهت پرده ویدیو پرژکتور