وایت برد ومزایای آن

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس

وایت برد ومزایای آن

مزیت تخته وایت بردنسبت به تخته های گچی این است :عدم وجودوگردوغبار گچ وبروز آلرژی.نمایش بهترخطوط.عدم فشار دادن دست.مناسب برای استفاده ویديوپرژکتور