خرید انواع تخته وایت برد

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


    پس از انتخاب سفارش دلخواه بانمایندگی تماس گرفته وبه صورت حضوری یا ارسالی ازطریق پیک آنرادریافت نمایید.نحوه ی تسویه پس ازتحویل  وایت برد میباشد.نحوه دیگرتسویه  پرداخت ازطریق سامانه های بانکی یا اینترنتی  باشماره های زیرمیباشد
بانک صادرات به شماره کارت6037691520705054 بنام:جوادخدابخش راد
بانک ملت به شماره کارت6104337688848736بنام:جوادخدابخش راد
بانک انصاربه شماره کارت6273811061762669بنام جوادخدابخش راد