درباره شرکت وایت برد پارس

وایت برد

وایت برد فانتزی

پایه وایت برد

کاغذ گلاسه

وایت برد معمولی

وایت برد مغناطیسی

خرید وایت برد

وایتبرد

وایت برد سه لنگه

وایت برد لولایی

وایت برد دو روی مغناطیسی

وایت برد آهن ربایی

تخته وایت برد اداری آموزشی

تخته پاکن مغناطیسی

میزتحریر پارس


محصولات پارس باسابقه ی 28ساله افتخارهمکاری بانهادهای آموزشی شامل مدارس.دبیرستانها.دانشگاهها.مراکز فنی حرفه ای وآموزشگاهها راداشته است

این محصولات باشماره 508400033615 به ثبت رسیده.

  باتوجه به اینکه به نام وایت بردپارس درفضای مجازی سواستفاده وتولیدات متفرقه وبی اعتبارعرضه شده این شرکت  هیچ نماینده دیگری نداشته ومستقیما به تمام نقاط کشورفروش و ارسال دارد